Tycho Jansen

Wethouder armoedebeleid, economische ontwikkeling, financiën en regionale samenwerking.

Foto Tycho JansenPortefeuille

 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • Financiën
 • Grondbedrijf
 • Personeel en Organisatie
 • Service Gemeente Dordrecht
 • Coördinatie Smart Delta Drechtsteden
 • Veerkrachtige ondernemers
 • Binnenvaart
 • Facilitaire zaken en accommodaties (niet zijnde sport en onderwijs)
 • Informatie en communicatietechnologie
 • Eigenaarsrol verbonden partijen te weten: ROM-D, Stedin, Oasen NV, BV Gemeenschappelijk Bezit Evides, NV Bank Nederlandse Gemeenten.
 • 2e locoburgemeester
 • Wijkwethouder Kort Ambacht en Nederhoven

Contact

Telefoon: 078 - 770 3502
Email: t.jansen@zwijndrecht.nl
Twitter: @TychJans

Afspraak met de wethouder?

Neem dan contact op met Cynthia Sanawi
Telefoon 078 - 770 3510
E-mail: ci.sanawi@zwijndrecht.nl

Of bezoek het wijkspreekuur in Kort Ambacht of Nederhoven. De data van de wijkspreekuren staan vermeld op de Wijken website.