Nevenfuncties college van B&W

Nevenfuncties zijn activiteiten die leden van het college van burgemeester en wethouders doen naast het werk voor het college van de gemeente Zwijndrecht. Deze nevenfuncties zijn openbaar.

In het overzicht hieronder zie je de nevenfuncties van de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris. Je ziet ook of ze betaald worden voor deze functies (bezoldiging) en hoeveel tijd de nevenfuncties hen kosten (tijdsbeslag).

Dit overzicht is op het laatst bijgewerkt op 24 juni 2024.

Leon Anink

Nevenfuncties verbonden aan het burgemeesterschap

nevenfuncties verbonden aan het burgemeesterschap

Functie

Bezoldiging Tijdsbeslag

Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

geen incidenteel

Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg Zuid-Holland Zuid

geen incidenteel

Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg Zeehavenpolitie eenheid Rotterdam

geen incidenteel

Lid van het regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de Politie Eenheid Rotterdam

geen incidenteel
Jacqueline van Dongen

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap
Functie Bezoldiging Tijdsbeslag

Voorzitter Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

geen incidenteel

Voorzitter Programmaraad NP RES (nationaal programma regionale energie strategie)

geen incidenteel

Voorzitter Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling

geen incidenteel

Lid Stuurgroep DuurzaamDoor

geen incidenteel

Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

geen incidenteel

Lid Algemeen Bestuur Gevudo

geen incidenteel

Bestuurslid Wethoudersvereniging 

geen 4 uur per maand
Tycho Jansen

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag

Lid adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

geen 30 uur per jaar

Lid van de Auditcommissie Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J)

geen incidenteel

Voorzitter Leerbedrijf Zwijndrecht Werkt

geen incidenteel

Vertegenwoordiging van de gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Evides, Oasen en Stedin

geen incidenteel

Vertegenwoordiging van de gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van het Sportbedrijf Zwijndrecht

geen incidenteel

Nevenfuncties niet verbonden aan het wethouderschap

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag

Lid Raad van Participanten Ikazia Ziekenhuis - Rotterdam

geen 4 uur per jaar

Lid van de raad van toezicht bij Stichting Distinto, aanbieder jeugdzorg Barendrecht e.o.

geen, onkostenvergoeding 4 uur per maand

Voorzitter van de Dordtse Schoolvereniging (DSV) (toezichthoudend schoolbestuur van de basisscholen Mühring en Vest)

Vergoeding € 3600 per jaar 8 uur per maand
Robert Kreukniet

Nevenfuncties niet verbonden aan het wethouderschap

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Extern klachtbehandelaar bij gemeente Hoekse Waard geen, onkostenvergoeding 2 uur per maand
Penningmeester bij Departement Drechtsteden van de Maatschappij  geen 10 uur per maand

Eigenaar Marthosan B.V. (vanuit deze onderneming worden geen werkzaamheden verricht)

geen geen
Eigenaar Robert Kreukniet Belasting (vanuit deze onderneming worden geen werkzaamheden verricht) geen geen
Voorzitter ledenraad Univé Zuid Nederland  onkostenvergoeding: €254 per vergadering 4 vergaderingen per jaar, 30 uur per jaar
Participatie Zon op Zwijndrecht (huur 7 zonnepanelen)  opbrengst ongeveer € 100 per jaar incidenteel
Ronald de Meij

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag

Vice voorzitter gemeenschappelijke regeling Sociaal (Sociale Dienst Drechtsteden)

geen incidenteel

Lid task force Wonen & Zorg Waardenlanden

geen incidenteel

Lid bestuur Zorg en Veiligheidshuis Zuid Holland Zuid

geen incidenteel

Lid Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd

geen incidenteel

Voorzitter stuurgroep samenwerkingsagenda onderwijs, jeugdzorg, welzijn en zorg

geen incidenteel

Nevenfuncties niet verbonden aan het wethouderschap

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Toezichthouder + vicevoorzitter Nederlands Centrum Jeugdgezondheid €250 per vergadering 2 uur per maand
Ella Croonenberg-Borst

Nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Facet Ridderkerk €3600 per jaar 3 uur per week