Kinderburgemeester en kinderambassadeurs

De gemeente Zwijndrecht vindt het belangrijk dat kinderen meedenken en vertellen wat zij belangrijk vinden. Kinderambassadeurs denken mee over allerlei onderwerpen, zoals pesten, groen, buiten spelen, schoolpleinen. Ook overleggen zij met de burgemeester en werken zij samen aan een opdracht.

Headerfoto infographic kinderambassadeurs

De kinderburgemeester en kinderambassadeurs van 2023/2024

De kinderburgemeester van 2023/2024 is Mieke Prenen van de Rank uit Heerjansdam. Samen met 12 kinderambassadeurs denkt zij dit jaar mee met de gemeente over allerlei onderwerpen. De kinderambassadeurs voor dit jaar zijn: 

 • Eliza de Rooij (De Brink)
 • Ümit Kızılkaya (De Notenbalk)
 • Irem Karagoz (De Tandem)
 • Leander Reemer (CKC Juliana)
 • Chiara de Ruiter (Koningin Julianaschool)
 • Juliët Harmsen (De Twee Wieken)
 • Noa Bos (De Develhoek)
 • Ferran Frerichs (KC Impuls)
 • Manou Kleinjan (Abraham Hellenbroekschool)
 • Mats Vreugdenhil (Het Akkoord)
 • Ata Arikan (De Bron)
 • Ruben Drescher (pregym Willem de Zwijger).

Kinderambassadeurs groepsfoto
Op de foto van links naar rechts: Mats Vreugdenhil, Leander Reemer, Eliza de Rooij, Chiara de Ruiter, Ata Arikan, Juliët Harmsen, Ruben Drescher, Mieke Prenen (kinderburgemeester), Irem Karagoz, Ferran Frerichs, Noa Bos, Manou Kleinjan en Ümit Kizilkaya.

Wat doet een kinderambassadeur?

Wat je allemaal precies als kinderambassadeur doet. Eens in de zes weken komen de kinderambassadeurs samen op het gemeentehuis. Ze overleggen dan met elkaar en de burgemeester over onderwerpen en ideeën die zij belangrijk vinden. Ook werken ze vaak samen aan een idee dat zij bedacht hebben of een opdracht vanuit de gemeente. Deze middagen zijn vooral altijd heel gezellig. 

Waarom hebben we in Zwijndrecht kinderambassadeurs?

Leren meedenken, naar elkaar luisteren, begrijpen wat er speelt, een eigen mening vormen, daarover praten en samen tot een beslissing komen; dat zijn belangrijke onderdelen van onze democratie. De manier waarp we in Nederland besturen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen daar ook over meedenken.  Zwijndrecht geeft kinderen deze mogelijkheid door een jaar lang kinderburgemeester of één of twee jaar kinderambassadeur te zijn. De kinderen kunnen zelf met onderwerpen komen, maar het gebeurt ook vaak dat medewerkers van de gemeente de kinderen vragen om ergens over mee te denken of bij te helpen.

Wil jij ook kinderambassadeur worden?

Het is super leuk om kinderambassadeur van Zwijndrecht te zijn. De kinderburgemeester en kinderambassadeurs voor dit jaar zijn gekozen en van start. Wil jij volgend schooljaar ook kinderambassadeur worden? Dan kun je je inschrijven tot 1 juni 2024 aan via kinderburgemeester@zwijndrecht.nl. Laat in je mail weten waarom jij kinderambassadeur wilt zijn. Van elke school wordt er maximaal één iemand gekozen. Eén van de kinderambassadeurs wordt uiteindelijk een benoemd tot kinderburgemeester.

 

Wie zijn allemaal kinderburgemeerster en kinderambassadeurs geweest?

Zwijndrecht is in 2020 begonnen met de eerste kinderburgemeester en kinderambassadeur. Hieronder zie je welke kinderen allemaal kinderburgemeester en kinderambassadeurs zijn geweest.  

Kinderburgemeester en kinderambassadeurs 2022 - 2023

Zwijndrecht had in 2022/2023 naast kinderburgemeester Melle Kramer ook nog elf kinderambassadeurs. Dit waren:

 • Manou Kleinjan (Abraham Hellenbroekschool)
 • Sascha Loïs van Zijderveld (De Rank)
 • Mario van der Linden (De Develhoek)
 • Fenne Bloem van der Horst (De Tandem)
 • Jesse Ikoeazu (De Tourmalijn)
 • Mats Vreugdenhil (Het Akkoord)
 • Ata Arikan (De Brink)
 • Thijs Meuzelaar (De Tourmalijn)
 • Ruben Drescher (KC de Notenbalk)
 • Norah Welgraven (De Brink)
 • Wouter Nuis (KC De Brug)

Kinderburgemeester Melle Kramerkinderambassadeurs-groepsfoto-compleet​​​​​​

De kinderambassadeurs van schooljaar 2020/2021/2022

Sophie van der Walle van KC Impuls was de eerste kinderburgemeester van Zwijndrecht (2020). Zij werrd geholpen door kinderambassadeurs Merel, Olivia, Luna en Aren. 

In 2021 werd Jaylinn Addink van KBS De Toermalijn kinderburgemeester van de gemeente Zwijndrecht. Dit deed zij samen met kinderambassadeurs Jackie Ann, Susa, Fenne en Merel. 

​​​