Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Je kunt kwijtschelding aanvragen als je een laag inkomen en weinig vermogen heeft.

Je hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraag je online aan bij de Digitale Belastingbalie. Je hebt hiervoor DigiD nodig.

DigiD-logo Aanvragen  

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Wat je moet weten
 • vraag zo snel mogelijk kwijtschelding aan. Wij kunnen geen kwijtschelding meer verlenen aan een aanslag die je langer dan 3 maanden geleden betaald hebt
 • per aanslag kan je 1 keer kwijtschelding aanvragen. Als je aanvraag is afgewezen, kan je niet opnieuw een aanvraag doen voor dezelfde aanslag
 • je kunt kwijtschelding krijgen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing
Kwijtschelding afvalstoffenheffing 2023 en 2024

Afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is een vast bedrag. Het variabele deel hangt af van je situatie in het vorige kalenderjaar. Zoals het aantal keer dat je toen restafval heeft aangeboden en het formaat van de afvalzak of container.

Als je recht op kwijtschelding heeft, dan wordt het vaste deel volledig kwijtgescholden. Het variabele deel over 2023 wordt eenmalig volledig kwijtgescholden. In 2024 verandert dit. Dan krijg je maximaal € 90,00 van het variabele deel afvalstoffenheffing kwijtgescholden.

Wanneer recht op kwijtschelding (normbedragen)

Of je recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, hangt af van je financiële situatie. Wij kijken naar je inkomen en vermogen. Hiervoor gelden normbedragen. Zit je iets boven een normbedrag, vraag de kwijtschelding dan wel aan. Want misschien kom je toch in aanmerking. Alle normbedragen zijn nettobedragen inclusief vakantiegeld.

Normbedrag voor inkomen

​​Je woont alleen: 

 • je bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: €1.283,83
 • je heeft de AOW-leeftijd: € 1531,46

Je bent getrouwd of woont samen met een gezamenlijk inkomen:

 • beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.834,04
 • beiden AOW-leeftijd: € 2.086,40
 • 1 van beiden AOW-leeftijd en 1 van beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 2.081,40

Je bent alleenstaande ouder: € 1.282,83

Normbedrag voor vermogen:

Je hebt alleen recht op kwijtschelding als je niet meer dan onderstaande bedragen op je bank hebt staan (lopende rekeningen en spaarrekeningen). Heb je een waardevolle auto (minder dan 10 jaar oud en/of van een luxemerk) of heb je meerdere auto's, dan heb je ook geen recht op kwijtschelding. Ook als er overwaarde op je huis zit, kan je geen kwijtschelding krijgen. Dit berekenen we door de hypotheekschuld af te trekken van de WOZ-waarde.

Je woont alleen: 

 • geboren in of na 1935: € 3.462,00
 • geboren voor 1935: € 7.049,00 

Je bent getrouwd, geregistreerd partner of woont samen:

 • beiden geboren in of na 1935: € 4.602,00
 • 1 van beiden geboren voor 1935, de ander in 1935 of erna: € 8.195,00
 • beiden geboren voor 1935: € 11.550,00

 Je bent alleenstaande ouder: € 4.220,00

Na je aanvraag
 • wij beoordelen of je recht hebt op kwijtschelding. Daarvoor kijken we naar het inkomen en vermogen van jou en je eventuele huisgenoten. Met het aanvragen van kwijtschelding ga je ermee akkoord dat wij dit geautomatiseerd toetsen, voor dit jaar en de komende jaren
 • soms moet je aanvullende informatie opsturen. We nemen contact op als dat nodig is
 • je krijgt uiterlijk binnen 90 dagen nadat je kwijtschelding heeft aangevraagd een beschikking. Hierin staat wat we hebben besloten. Het kan zijn dat je dan nog (een deel) van de gemeentelijke belastingen moet betalen
 • krijg je kwijtschelding toegewezen, dan hoef je dit het jaar erna niet opnieuw aan te vragen. Wij toetsen automatisch of je nog steeds recht heeft op kwijtschelding.
Schriftelijk aanvragen

Schriftelijk kwijtschelding aanvragen kan ook. Gebruik hiervoor het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf 82 kB). Stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Hulp bij aanvragen

Neem contact op met Bureau Sociaal Raadslieden als je er niet uitkomt. Zij weten hoe kwijtschelding aanvragen werkt en waar je recht op heb.