Ontwikkelingen voor toekomst Zwijndrecht

Op dinsdag 28 augustus werden de gemeenteraad en belangstellenden bijgepraat over ontwikkelingen voor de toekomst van Zwijndrecht. het ging over de spoorzone en de ontwikkelingen rondom het Veerplein

Op dinsdag 28 augustus werden de gemeenteraad en belangstellenden bijgepraat over ontwikkelingen voor de toekomst van Zwijndrecht. Het eerste onderwerp betreft de spoorzone, waarvoor de gemeente een masterplan wil opstellen. Het tweede onderwerp gaat over het Veerplein en omgeving, waarvoor de gemeente een conceptvisie voor de toekomst heeft opgesteld.

 

 

Spoorzone

De opgave voor ontwikkeling van de spoorzone is breed. De directe aanleiding is de wens om meer woningen te bouwen, maar ook verbetering van de leefkwaliteit, duurzaamheid en voorzieningen is nodig. De spoorzoneontwikkeling wordt samen met Dordrecht en Provincie Zuid-Holland opgepakt. Het college kiest ervoor om winkelcentrum Walburg te versterken als centrum in het hart van de Zwijndrechtse Waard. Hierbij komt aanvullend een nieuw woon- en werkgebied bij het station.

 

Verbindingen

De gemeente wil ook aandacht geven aan de infrastructuur. Wegen en spoorwegen doorsnijden Zwijndrecht. Dit gaat ten koste van de leefkwaliteit en de beschikbare ruimte. Welke mogelijkheden zijn er om de A16 te overkappen of een tunnel aanleggen? En hoe verbinden we de verschillende kernen, zoals het stationsgebied, het Veerplein en winkelcentrum Walburg goed met elkaar?

Daarnaast onderzoekt de provincie de mogelijkheid om een lightrailverbinding aan te leggen. Dan kan er spoorboekloos gereisd worden.

 

Lobby

Enkele aanwezige inwoners waren sceptisch over een vervolg. Zij waren rond 2007 al geconfronteerd met plannen voor 'het Maasterras' en die zijn niet doorgegaan.

Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling) benadrukte dat het opstellen van een masterplan voor de spoorzone nu prioriteit heeft. "Op basis daarvan kunnen we samen met Dordrecht een lobby inzetten richting de provincie en het Rijk om dit onderwerp ook daar op de politieke agenda te krijgen."

 

Daadkracht

De wethouder vroeg de gemeenteraad om samen daadkracht te tonen. Marc Nelen van Woonkracht10 toonde zich enthousiast. "We hebben veel denkkracht en willen deze wijken samen met de gemeente heel goed opnieuw aanpakken."

 

Omgeving betrekken

Het masterplan gaat nog niet in op details. Later bij de deelplannen komt dat aan bod. Daarbij wil de gemeente de betrokkenen in de omgeving actief betrekken.

 

 

---

 

 

Veerplein en omgeving

De kademuur bij Zomerlust , Veerplein en Maasplein moet vervangen worden. Dit is nodig voor de veiligheid. De gemeente heeft dit aangegrepen om te kijken naar de toekomst van het hele gebied.

 

Prachtig uitzicht

Het uitzicht vanaf de kade is prachtig en het is ook een historisch belangrijke plek. Maar de omgeving oogt rommelig. De inrichting van het openbaar gebied kan sterk verbeterd worden.

De gemeente heeft hierover met veel belanghebbenden gesproken. Deze inbreng is verwerkt in het concept voor de toekomstvisie van het gebied van Zomerlust tot Maasplein. In het concept zijn de uitgangspunten en mogelijke maatregelen genoemd.

 

Ter inzage

Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling) liet weten dat iedereen nu mag kijken wat zij vinden van de uitgangspunten en mogelijke maatregelen. Daarvoor ligt de conceptvisie ter inzage en er komt een inloopbijeenkomst op 24 september. Elders in dit Stadsnieuws staat de uitnodiging.

 

 

 

Politieke Markt op 11 september

De ontwikkeling van de spoorzone staan op dinsdag 11 september op de agenda van de Politieke Markt.

 

Het college van B&W vraagt dan aan de gemeenteraad om krediet voor de voorbereiding van de spoorzone..

Het concept voor de visie Veerplein ligt ter inzage tot en met 16 oktober. De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst op 24 septembervan 16.00 tot 20.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht