Asbestdaken vanaf 2024 verboden

Voor het verwijderen van de asbestdaken heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidieregeling ingevoerd.

Het verbod op asbestdaken moet gezondheidsproblemen voorkomen. Weer en wind tasten oude daken aan, met het gevolg dat asbestvezels kunnen vrijkomen. Deze asbestvezels vormen een gevaar voor de volksgezondheid.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor het verwijderen van asbestdaken een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze subsidieregeling stimuleert de verwijdering van asbestdaken in de periode van 2016 tot en met 2019.

Wij hebben een aantal vragen over de subsidieregeling voor u op een rij gezet.

Voor wie geldt de subsidieregeling?
De regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Wat zijn de voorwaarden?
Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 31 december 2019. U kunt uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (mijn.rvo.nl).
De subsidie bedraagt €4,50,- per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Wat zijn de gevolgen als ik na 2024 in het bezit ben van een asbestdak?
Ook wanneer u na 2024 nog in het bezit bent van een asbestdak moet u dit alsnog verwijderen. De gemeente kan hier handhavend tegen optreden.

Waar kan ik alle informatie omtrent het verwijderen van asbestdaken en het aanvragen van subsidie nalezen?
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijkoverheid
Staatscourant

Let op: u kunt de subsidieaanvraag pas indienen na verwijdering door een erkend bedrijf.

Uitgelicht