Logboek.Kijfhoek.3.10.2018

Logboek - incidenten Kijfhoek
Datum Incident Stand van zaken
2018
tot 15 juni 2018 19 meldingen:
11 druppellekkages (7 ook geconstateerd)
3 spoor incidenten
4 brand/broei
1 geurklacht.
Bij melding druppellekkage worden alle hulpdiensten opgeroepen. De OBOG-ploeg doet de eerste interventie.
Aandachtspunt blijft de druppellekkages.

15/jun/18 Ketelwagon met Styreen botst op platte kar met materialen Feitenonderzoek is 18 juni 2018 door ProRail vastgesteld. Binnen 13 weken zal conform advies een landelijk onderzoek zijn uitgevoerd.
Gezien de andere incidenten en het causaal verband tussen deze incidenten is dit onderzoek vertraagd.

15/jul/18 Een werktrein is in een buiten dienst gesteld gebied op een gedeelte van het spoor gekomen waar hij niet mocht komen Feitenonderzoek is op 17 juli 2018 vastgesteld. V.w.b. vervolg zie onder 1.
17/jul/18 Aanrijding tussen twee wagons (geen gevaarlijke stoffen) tijden het heuvelproces Om flankaanrijding te vookomen is via het Heuvelsysteem gestuurd op een kop-staartbotsing.
Heuvelsysteem heeft na behoren gefunctioneerd. Geen nader onderzoek noodzakelijk.

18/jul/18 Doorschieten wagon met milieugevaarlijke stof op Remslof.
Tussen waarneming en incident is geen dudielijke tijdslijn te verklaren.
Feitenonderzoek is op 24 juli 2018 vastgesteld. V.w.b. vervolg zie onder 1.
11/aug/18 3 wagons met licht ontvlambare vloeistof is met een te snelle afloop het heuvelsysteem afgelopen. De wagon is met 3,7 m/s naar beneden gereden, terwijl het max. 3 m/s is.
Conform procedure is heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
Een rem van de drie wagons heeft niet naar behoren gefunctioneerd.

14/aug/18 Smeulende poetsdoek op het spoor Door bedrijfsbrandweer opgelost. Geen vervolg noodzakelijk
15/aug/18 Melding door DB Cargo oponthoud klasse 1 . Wagen beladen met lading klasse 1 met een oponthoud van meer dan drie uur op Kijfhoek Reguliere melding van wagen met vuurwerk
16/aug/18 Geen fysiek toezicht buiten geconstateerd, terwijl heuvelproces in bedrijf was genomen. Conform procedure heeft ProRail het heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
18/aug/18 In seinzaal vanwege afwezigheid 2de paar ogen het heuvelproces tijdelijk stilgelegd Conform procedure heeft ProRail het heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
26/aug/18 Wagon met vloeistof is met een te snelle afloop het heuvelsysteem afgelopen. De wagon is met 3,5 m/s naar beneden gereden, terwijl het max. 3 m/s is.
Conform procedure is heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
Nadere analyse vindt nog plaats.

31/aug/18 RRF melding binnengekomen bij DCMR. Trein met vuurwerk stond langer dan een paar uur. Reguliere melding van wagons met vuurwerk
3/sep/18 Heuvelproces stilgelegd omdat drie wagens over een remslof zijn gereden. De tweede telkring is niet doorbroken en er zijn geen wagens ontspoord. De wagens bevatten gevaarlijke stoffen. Feitenonderzoek volgt nog.
Geconstateerd wordt dat communicatief gezien dit incident niet goed is verlopen. Dit wordt meegenomen in het onafhankelijk onderzoek.

10/sep/28 Melding druppellekkage.
Bleek een natte afsluiter te zijn met Epoxyhars. Afsluiter schoongemaakt en afgesloten.
Geen lekkage. Geen gevaar en geen bodemverontreiniging.
25/sep/18 Wagons door telkring 1 en 2 geschoten. Deze melding is niet bij de meldkamer DCMR gemeld. Nader onderzoek volgt.
26/sep/18 Druppellekkage wagon met Styreen. Standleiding ble3ek 500 ml te bevatten. Leiding is schoongemaakt. Nader onderzoek vanuit toezicht v.w.b. herkomst Wagon.
1/okt/18 Druppellekkage wagon met Organische stof. Nadere duiding volgt nog. Lekkage aan zowel bodem- als zijafsluiter.
Lekkage opgelost. Wagon retour en reparatie afnemer.

Uitgelicht