Gymzaal HOA

Vorig jaar zijn gesprekken gevoerd over de realisatie van een gymzaal in de wijk Heer Oudelands Ambacht (HOA). De aanleiding is het verzoek van leerlingen van De Develhoek om een gymzaal in de wijk, op korte(re) afstand van de scholen. De mogelijkheden voor geschikte locaties zijn in beeld gebracht en met de omgeving besproken.

Vervolgens zijn deze ook besproken in de gemeenteraad. Deze bespreking heeft niet geleid tot een definitief besluit. De raad heeft nadien het college wel gevraagd een tweetal opties verder te onderzoeken. Namelijk een gymzaal aangebouwd tegen buurthuis ’t Klankbord en een gymzaal gebouwd op de locatie bij basisschool de Notenbalk, met een verdiepte aanleg. Over deze twee opties gaan wij opnieuw met de omgeving in gesprek tijdens een informatieavond. Omwonenden zijn hier middels een brief voor uitgenodigd.

Uit het onderzoek blijken de twee locaties De Notenbalk en Het Klankbord de enige passende opties voor de nieuwe gymzaal in de wijk Heer Oudelands Ambacht te zijn.                                                                                                                                                                          

Mogelijke locatie gymzaal HOA

Locatie mogelijkheden
 

Optie 1 – locatie Notenbalk

Voor de Notenbalklocatie is naast de eerder gecommuniceerde maaiveldvariant met een bouwhoogte van 6,5 meter een verdiepte (grotendeels ondergrondse) variant van 2,5 meter onder het maaiveld met een bouwhoogte van 4 meter uitgewerkt. De bouwhoogte past dan binnen het bestemmingsplan. Via de link hieronder ziet u een indicatie van beide situatieschetsen met het bebouwde oppervlak en het gevelaanzicht aan de kant van de Bazuinstraat.

Omgevingsvergunning / planologische procedure

De procedure voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een gymzaal bij de Notenbalk is in beide gevallen een reguliere procedure van 8 weken. Indien de gymzaal verdiept en passend binnen het bouwvlak wordt gebouwd en een maximale bouwhoogte van 4 m heeft past deze binnen de regels van het bestemmingsplan. Als de gymzaal niet past binnen de regels van het bestemmingsplan kan middels een kruimelgeval worden afgeweken van het bestemmingsplan.