Waarmerken kopie of afschrift

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte fotokopie bevat een verklaring dat de inhoud van het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. Deze verklaring moet zijn getekend door een daartoe bevoegde persoon of autoriteit. De gemeente is hiertoe bevoegd.

Hoe laat ik een kopie of een afschrift waarmerken?

U laat een kopie of afschrift van uw originele document waarmerken aan de balie van de Afdeling Gemeentewinkel. U hoeft geen afspraak te maken voor dit product.

Wanneer moet een kopie of afschrift worden gewaarmerkt?.

Een gewaarmerkte kopie of afschrift kan nodig zijn bij bepaalde transacties of wanneer u het originele document niet uit handen wilt geven.

Kosten

De kosten voor het waarmerken kunt u vinden in de legesverordening, onder 'Diversen' (Hoofdstuk 1.19).

Bijzonderheden

  • Let op: De gemeente geeft geen gewaarmerkt afschrift van een diploma meer af. Informeer bij uw opleidingsinstituut waar u het beste een dergelijke waarmerking kunt regelen.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Originele document