Verklaring onder ede of belofte

Iedere burger is verplicht alle officiële documenten te tonen die nodig zijn voor de juiste registratie van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Voorbeelden van deze documenten zijn uw geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of -vonnis en uw bewijs van nationaliteit.

Wanneer moet ik een verklaring onder ede of belofte afleggen?

U legt een verklaring onder ede of een belofte af als u niet in staat bent buitenlandse documenten te tonen die nodig zijn voor het opnemen van uw juiste persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen.

Kosten

Dit product is gratis.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Eventueel de rapporten van eerste en nader gehoor (interviews met Justitie tijdens uw asielprocedure).
  • Andere officiële documenten uit uw land van herkomst (indien in uw bezit).