Veerplein

Het Veerplein en omgeving is een prachtige plek in Zwijndrecht. Je kunt er mooi wonen, er zijn diverse (scheepvaart)bedrijven en je kunt er gezellig wat eten of drinken. En je hebt er een fantastisch uitzicht op de rivier en het schilderachtige Dordrecht.

Veerplein

Visie op toekomst Veerplein en omgeving
De kademuur voor Zomerlust en het Veerplein en een gedeelte van het Maasplein moet vervangen worden voor het verbeteren van de veiligheid. De gemeente ziet dit als een kans om tegelijkertijd een visie op te stellen voor het hele gebied, Het concept voor de visie ligt ter inzage tot en met 16 oktober.
Op maandag 24 september organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. Er was een goede opkomst. De bezoekers konden kennisnemen van de uitgangspunten en maatregelen en hierover vragen stellen. Er lagen formulieren klaar waarop zij hun mening en ideeën konden geven.
De voornaamste uitgangspunten voor de toekomst zijn het ophogen van de kade en oever, het gebied aantrekkelijk maken voor bezoekers, bewoners en ondernemers, het gebied autoluw maken en de verbindingen met de omgeving versterken.

Reacties op het concept zijn nog mogelijk tot en met dinsdag 16 oktober 2018. Mail de reactie naar veerplein@zwijndrecht.nl of stuur een brief naar Gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA  Zwijndrecht.

Lees hier het persbericht dat voor de inloopbijeenkomst werd verzonden.

Lees onderstaande documenten over de visie:
2018 08 28 Presentatie raad 28 aug 08 Herstel kade Zomerlust en visie op het gebied 
2018-15081 bijlage 2 Visie Veerplein 0308 bij Consultatie aangepast
2018-15081 herstel kade zomerlust en visie op het gebied

Ideeën
Op zaterdag 27 januari 2018 organiseerde de gemeente hiervoor een bijeenkomst die goed bezocht was. Aan de hand van een presentatie van landschapsarchitect Adriaan Geuze deden de aanwezigen inspiratie op.

Ga verder naar...

 

Uitgelicht