Lindelaan West

Het westelijke gedeelte van de Lindelaan is toe aan een opknapbeurt. Deze reconstructie is noodzakelijk omdat de riolering, de stoep en bestrating verouderd zijn.

Het project wordt uitgevoerd vanaf de Burgemeester de Bruïnelaan tot aan het fietspad richting de Koninginneweg. Ook wordt de riolering en bestrating bij de garageboxen vervangen. In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor deze herinrichting. Op deze pagina vindt u meer informatie en de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lindelaan west

 

Wat gaat er gebeuren?

In 2019 worden de bestrating, de riolering en het groen vervangen. Doordat de bestrating en het groen worden vervangen, wordt de weg ook gelijk opnieuw ingericht. Dit doen we onder andere door de weg te versmallen en het aanbrengen van duidelijke parkeervakken. In 2017 en 2018 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Zoals het graven van proefsleuven om de staat van de riolering en de ligging van kabels en leidingen vast te kunnen stellen, het onderzoeken van de bodem en de stand van het grondwater. Onder andere met deze gegevens is het ontwerp gemaakt.

Bewonersavonden

Ter voorbereiding op deze werkzaamheden is in april 2017 een informatieavond gehouden, waar de eisen en wensen uit de omgeving in beeld zijn gebracht. Op donderdag 31 mei 2018 is een bewonersavond gehouden waar het voorlopig ontwerp is gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties tijdens deze avond is afgesproken het definitief ontwerp ook te presenteren. Na verwachting zal deze prestatie eind september plaats vinden.

De antwoorden op de meeste gestelde vragen tijdens de eerste bewonersavond leest u hier.

Het ontwerp

Het ontwerp dat tijdens de bewonersavond op 31 mei 2018 is gepresenteerd kunt u hier bekijken. Het definitief ontwerp wordt na de bewonersavond in september ook op deze webpagina gepubliceerd.

Planning werkzaamheden

Zodra het ontwerp definitief is wordt een aannemer gekozen. Net voor de uitvoeringswerkzaamheden in februari/maart 2019 wordt door de aannemer een informatieavond gehouden. De aannemer laat deze avond zijn planning zien en geeft aan hoe hij het werk uit gaat voeren. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in april 2020 afgerond.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over dit project? Neem dan contact op met de projectleider Ger Franssen via gja.franssen@zwijndrecht.nl of via telefoonnummer 14 078.

Uitgelicht