Herinrichting Koninginneweg / afsluiting Jan Steenstraat

De gemeente Zwijndrecht gaat de Koninginneweg herinrichten tussen de rotonde burgemeester Jansenlaan en het stationsplein. Deze herinrichting is onder andere nodig om de doorstroming van het openbaar vervoer op dit gedeelte te verbeteren en de openbare ruimte beter in te richten.

Koninginneweg

Wat gaat er gebeuren?

Op een deel van de Koninginneweg, tussen de rotonde Burgemeester Jansenlaan en de Frans Halsstraat wordt een verlengde bushalte aangelegd. Daarnaast krijgt de bus voorrang bij de verkeerslichten op het kruispunt van het Stationsplein en de Koninginneweg. Ook wordt de Jan Steenstraat afgesloten van de Koninginneweg zodat er bij de verkeerslichten een betere doorstroming is.

Geluidsbelasting

Het ontwerp is door de omgevingsdienst beoordeeld op geluidbelasting van het wegverkeer op de woningen. De conclusie is dat geluidbelasting op de omliggende woningen iets afneemt door het toepassen van geluidreducerend asfalt. De bewoners van de woningen Koninginneweg 66 t/m 96B hebben vorig jaar van Woonkracht10 een brief ontvangen met daarin informatie over de te nemen maatregelen.

Afsluiting Jan Steenstraat

De doorstroming van het verkeer op de Koninginneweg wordt verbeterd door de afsluiting omdat het verkeerslicht het verkeer minder lang en vaak hoeft stil te zetten. Hierdoor kan het verkeer van de andere kanten beter en sneller doorrijden. Dit voorkomt wachten voor het stoplicht (nu bijna twee minuten en straks 70 seconden) en daardoor worden opstoppingen minder.

De Jan Steenstraat wordt veel gebruikt door sluipverkeer door de Schildersbuurt om opstoppingen elders af te snijden. Door de afsluiting wordt de woonwijk ontlast. Zie foto van de huidige situatie. De burgemeester Jansenlaan is de weg die gebruikt moet worden en is daar ook voor ingericht. Bewoners van de Schildersbuurt zijn geïnformeerd over de afsluiting bij de plannen voor de Schildersbuurt, de afsluiting heeft voor hen de meeste gevolgen.

Voor de hulpdiensten blijft de Jan Steenstraat in geval van nood bereikbaar.

Een rotonde is helaas niet mogelijk door de hoeveelheid linksafslaand verkeer om daarbij een goede doorstroming te houden. Als het verkeer vastloopt kan er bij een rotonde niks geregeld worden, waar dit met een stoplicht wel kan. Rotondes zorgen niet overal voor een betere doorstroming.

Planning

Na de informatieavond op 18 april 2018 is het ontwerp van de Koninginneweg aan het college en de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. In de collegevergadering van 15 mei 2018 is besloten een ontwerp-reconstructiebesluit te nemen inclusief het verlenen hogere grenswaarden voor de woningen van de Koninginneweg 66 t/m 96B. Daarnaast is door het college een verkeersbesluit genomen ten behoeve van de afsluiting van de Jan Steenstraat voor autoverkeer van en naar de Koninginneweg. Naar verwachting start de uitvoering eind 2018 of begin 2019 starten. In de loop van 2019 zal de herinrichting afgerond worden.

Ter inzage

Het ontwerpreconstructiebesluit en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 25 mei 2018 tot en met donderdag 5 juli 2018 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Het ontwerpreconstructiebesluit en bijbehorende stukken zijn ook via onderstaande links te raadplegen. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij het college van burgmeester en wethouders van Zwijndrecht zienswijzen op het ontwerpreconstructiebesluit naar voren brengen onder vermelding van 'zienswijze ontwerpreconstructiebesluit Koninginneweg'. Dit kunt als volgt doen:

1. schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht),
2. per e-mail (e-mailadres: gemeente@zwijndrecht.nl),
3. mondeling, na afspraak met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (telefoon 14 078).

Klik hier om het Voorlopig Ontwerp in grote weergave te zien
Klik hier om Akoestisch onderzoek te zien
Klik hier om de publicatie van het ontwerp reconstructiebesluit te zien
Klik hier voor de bijlage ontwerpbesluit reconstructie Koninginneweg.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Martin Hoogendoorn op via telefoonnummer 078 770 3693 of m.hoogendoorn@zwijndrecht.nl.

Uitgelicht