Schildersbuurt - Grote aanpak openbare ruimte

We knappen de Schildersbuurt op. Dit doen wij omdat het maaiveld is verzakt en het straatwerk in slechte staat verkeert. Daarbij is de riolering na zestig jaar aan vervanging toe.

Omdat wij de buurt toch flink onder handen nemen, wordt daarbij ook het groen geheel vernieuwd. Daarnaast worden de noodzakelijke verkeerskundige wijzigingen aangebracht.

Fases

De werkzaamheden zijn in verschillende fases verdeeld en op dit moment is fase 1 gereed. Naar verwachting zal fase 2 na de zomervakantie van 2018 starten. Zodra de aannemer voor fase 2 bekend is zullen we dit op deze pagina communiceren.

Omgevingsmanager

Net als in fase 1 zal er door de aannemer van fase 2 een omgevingsmanager worden ingezet. De contactgegevens van de omgevingsmanager worden, zodra deze bekend is, op deze pagina vermeld.

Bomen en nieuw beplantingsplan

We hebben door een deskundige laten beoordelen in hoeverre de bestaande bomen bij de geplande ophoging behouden konden blijven. Helaas bleek dat veel bomen er slecht aan toe waren, deze bomen waren ongezond en zouden niet oud worden. Daarnaast was een groot deel van de bomen niet bestand tegen de ophoging. Er zijn daarom veel bomen gekapt.

De gemeente wil in het nieuwe plan zoveel mogelijk bomen terugbrengen en ook met andere beplanting ervoor zorgen dat de Schildersbuurt groen blijft. Er is daarvoor een beplantingsplan gemaakt. In het beplantingsplan wordt de keuze gemaakt welk type boom, plant of ander groen waar komt te staan. Dit plan is besproken met de klankbordgroep.

Spelen

Ook zijn alle speelplekken in de Schildersbuurt geïnventariseerd en beoordeeld. Er zijn in totaal zes kleine speelplekken voor diverse leeftijdscategorieën in de buurt. Deze blijven bijna allemaal op dezelfde plek en ook zullen de meeste speeltoestellen niet vervangen worden. Waar nodig, vanwege de valhoogte, zullen sommige speeltoestellen een valdempende ondergrond krijgen. Hier is voor gekozen omdat er in de Schildersbuurt geen locatie is voor één grote speelplek.

Ontwerp en overige tekeningen