Bootjessteeg en Langeweg

We zijn 29 augustus begonnen aan het vernieuwen van de rijbaan Bootjessteeg inclusief kruispunt met de Langeweg.

Update

De planning van het project Bootjessteeg – Langeweg loopt iets uit. Het project zou eigenlijk voor de Kerst gereed zijn, maar helaas lopen de werkzaamheden uit. De asfaltwerkzaamheden zijn wel gereed, maar de werkzaamheden aan de groenstroken moeten nog worden uitgevoerd. Dit gebeurt in het eerste kwartaal 2018.

Aannemer Jos van der Graaf is nu nog druk bezig met de aanleg van de fietsstraat in de parallelle Langeweg. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio februari gereed. Aansluitend start Jos van der Graaf met het gedeeltelijk herstraten van de parallelle Bootjessteeg. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden begin maart gereed.

Werkzaamheden Bootjessteeg

De rijbaan van de Bootjessteeg ter hoogte van het ziekenhuis wordt gefaseerd opgeknapt. Het ziekenhuis blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Met borden worden de omleidingen aangegeven. De planning is dat het asfaltwerk in de loop van oktober gereed is. De bewoners worden per fase door de aannemer per brief op de hoogte gehouden. Naast het vervangen van de rijbaan wordt ook het groen vernieuwd en de verkeerslichten geoptimaliseerd.

Fietsstraat parallelweg Langeweg

Dit najaar wordt ook de fietsstraat in de parallelle Langeweg aangelegd. Hiervan is de exacte planning nog niet bekend.

In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd, laten we de ligusterhaag langs de Langeweg staan. De bestaande haag kunnen we handhaven dus vervanging is niet nodig.

Loopstrook langs Langeweg aan HIA-zijde

De loopstrook (waar de paaltjes in staan) langs de Langeweg aan de H-I-Ambachtse zijde zal dit najaar worden opgeknapt. De bestrating wordt daarbij vervangen door tegels. Zodra de planning bekend is worden de bewoners hiervan op de hoogte gebracht.

Parallelweg Bootjessteeg

Omdat de parallelbaan van de Bootjessteeg plaatselijk verzakt is na de rioleringswerkzaamheden enkele jaren geleden, zal de rijbaan dit najaar plaatselijk worden hersteld. Zodra de planning bekend is worden de bewoners hiervan op de hoogte gebracht.

Folder

In deze folder leest u welke werkzaamheden we in dit project gaan uitvoeren.

Definitief Ontwerp

Het definitief ontwerp kunt u hier inzien.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Neem dan contact op met de heer R. Penning van het Ingenieursbureau Drechtsteden via e-mailadres g r.penning@drechtsteden.nl

Vraag en antwoord

Deze lijst geeft een overzicht van de vragen die gesteld zijn tijdens de bewonersavond op 29 maart 2017 plus de antwoorden hierop.

Uitgelicht