Gehandicaptenparkeerplaats

Een individuele invalidenparkeerplaats is een parkeerplaats waar uitsluitend de auto van een gehandicapte met een bepaald kenteken mag parkeren. Een individuele invalidenparkeerplaats is te herkennen aan een paal met een verkeersbord met daaronder het kenteken van de auto en aan de parkeervakbelijning op het wegdek.

Voorwaarden

 • Download het Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats (pdf, 45 kb)
 • Vul het formulier volledig in en stuur het naar:
  Gemeente Zwijndrecht
  T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel
  Postbus 15
  3330 AA Zwijndrecht
 • De aanvrager dient ingeschreven te staan als inwoner van de gemeente en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs;
 • Parkeren op eigen terrein is niet mogelijk en kan ook niet op redelijke wijze gerealiseerd worden;
 • De invaliditeit van aanvrager dient een permanent en progressief karakter te hebben en heeft een loopafstand van maximaal 25 meter;
 • De parkeerplaats mag geen belemmering vormen voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer en dergelijke;
 • Er dienen voldoende parkeerplaatsen over te blijven voor algemeen gebruik.

Kosten

 • De verschillende kosten zijn te vinden in de legesverordening, onder 'Verkeer en Vervoer' (Hoofdstuk 1.18.21).
 • Keuring € 157,30.
 • Kosten bij het niet dan wel te laat verschijnen tijdens de keuring € 96,80.

Toelichting kosten

Bijkomende kosten: Indien de GGD informatie vraagt aan de huisarts dan wel behandelend specialist worden de keuringskosten met € 96,80 verhoogd. U ontvangt hiervoor een factuur. Het advies zal pas worden verzonden na betaling van deze factuur. Het is dus raadzaam zelf deze informatie op te vragen bij uw huisarts dan wel behandelend arts.

Bijzonderheden

Let op: Omdat de kosten voor het aanvragen en aanleggen van de invalidenparkeerplaats erg hoog zijn en voor uw eigen rekening komen, raden wij u ten zeerste aan om na te gaan of een parkeerplaats binnen 25 meter van uw woning mogelijk is en of u aan de andere voorwaarden voldoet.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl

Meenemen

 • Kopie kentekenbewijs deel II/IB
 • Geldig rijbewijs
 • Gehandicaptenkaart