Scholen op SEEF

Om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid rondom basisscholenscholen is er op donderdag 20 september de jaarlijkse School op SEEF Schoolbrengdag. Op deze dag worden alle ouders en leerlingen opgeroepen om lopend of met de fiets naar school te komen.

Goed voor veiligheid en milieu
Als ouders en leerlingen meedoen met de  Schoolbrengdag betekent dat niet alleen een rustigere en veiligere schoolomgeving, maar het is ook goed voor het milieu. Bewegen is bovendien goed voor de gezondheid van onze leerlingen en ouders, het activeert de hersenen en geeft een geluksgevoel. Daarnaast doen leerlingen de noodzakelijke ervaring op in het verkeer. In de klassen zal op deze dag aandacht besteedt worden aan verkeersveiligheid, milieu en gezondheid.

Scholen in Zwijndrecht
Ook basisscholen De Toermalijn, KC Margriet, Kindcentrum de Kim en De Dolfijn doen mee op 20 september aan School op SEEF. Scholen die nog niet meedoen kunnen zich nog aanmelden tot 20 september. Kijk voor meer informatie op www.SCHOOLopSEEF.nl.

Uitgelicht