Wijkbezoeken

Het college van B&W bezoekt de wijken. Daarbij spreken de collegeleden met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen over hun wijk en buurt.

Uitgelicht